fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

My Post Covid-19 Life

 • 4 ส.ค. 2566
 • Guest
 • คณะจิตวิทยา

Research during Covid-19 Pandemic

 • 14 ก.ย. 2565
 • Admin
 • คณะจิตวิทยา

The New Normal in Education

 • 30 มิ.ย. 2565
 • Admin
 • คณะจิตวิทยา

พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

 • 30 มิ.ย. 2564
 • Guest
 • คณะพยาบาลศาสตร์

ความเครียด

 • 29 ก.ย. 2563
 • Admin
 • คณะจิตวิทยา

มองใจคนใกล้ตัว

 • 29 ก.ย. 2563
 • Admin
 • คณะจิตวิทยา

เทคนิคการสอน

 • 29 มิ.ย. 2561
 • Guest
 • คณะกายภาพบำบัด