fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

โครงสร้างการบริหาร

image