fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิกและศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด

  • 21 ก.ย. 2566
  • คณะกายภาพบำบัด

โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิกและศิษย์เก่า คณะกายภาพบำบัด


วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2566


วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

สมัครโครงการ