fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง" ปีการศึกษา 2565

  • 2 มิ.ย. 2566
  • คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง"

ปีการศึกษา 2565 ได้หน่วย CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการขอหน่วยกับสภาการพยาบาล

ชื่อผู้ประสานงาน คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ 0816668399

นางสาวเพลินทิพย์ หลวงราช 026755304 ต่อ 5306, 5310

 

 

รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าอบรม

 

 

ดูรายละเอียดการอบรม