fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

Best Practice บริการวิชาการทบทวนความรู้บัณฑิตใหม่ ปี กศ. 2563-2564

  • 12 ก.ค. 2564
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • 190

Comment

Comments

  • image

    จินตนา อาจสันเที๊ยะ

    19/08/2564 10:56

    ดีมากน่าสนใจ และนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดได้ดี

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.