fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2562

  • 28 เม.ย. 2563
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • 197

Comment

Comments

  • image

    จินตนา อาจสันเที๊ยะ

    28/04/2563 15:31

    ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ เป็นที่เรียบร้อยค่ะ ดังไฟล์แนบ

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.