fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

ผู้ป่วยเสมือน

 • 8 ต.ค. 2561
 • Admin
 • SLC
 • 250

Comment

Comments

 • image

  จินตนา อาจสันเที๊ยะ

  16/10/2561 14:26

  ดีมากค่ะ นักศึกษาได้ทำความคุ้นเคยกับผู้ป่วยก่อนที่จะพบกับผู้ป่วยจริง ทำให้ได้นำประสบการณ์ที่ได้พบกับผู้ป่วยเสมือนไปใช้ในสถานการณืจริงได้ดี นักศึกษาชื่นชอบมาก ได้นำมาใช้ในรายวิชาปฎิบัติการพยาบาลชุมชน ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานได้ผลดีมากค่ะ

 • image

  สุดารัตน์ สุวารี

  18/10/2561 14:53

  เสนอการนำผู้ป่วยเสมือนมาใช้ในรายวิชาอื่นๆ ด้วยค่ะ

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.