fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

นักศึกษาคาทอลิก ชั้น ปี 1 ร่วมใจกันสวดสายประคำ ทุกวันพุธ โอกาสเดือนแม่พระ 2016

  • 6 ต.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

     นักศึกษาคาทอลิก ชั้น ปี 1 ร่วมใจกันสวดสายประคำ ทุกวันพุธเวลา 15.30-16.30 น. ณ วัดน้อยบ้านซานมิเกล น.โอกาสเดือนแม่พระ 2016 ภาวนาสำหรับผู้บริหาร บุคลากร และภารกิจต่างๆขององค์การเซนต์หลุยส์