fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

  • 6 ต.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

     สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู บิดาที่รักยิ่ง...ของลูกๆๆเซนต์หลุยส์ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ร่วมกันอวยพรเนื่องในวันฉลองศาสนนาม พระคุณเจ้ามีศาสนนามว่า มีคาเอล ซึ่งเป็นอัครทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ซึ่งในภาษาฮีบรู คำว่า มีคาเอล มีความหมายว่า "ใครเล่าเหมือนพระเจ้า" ในโอกาสการฉลองศาสนนามของพระคุณเจ้าในวันนี้ พวกเราชาวเซนต์หลุยส์และวิทยาลัยมารวมกันไม่เพียงแต่ความชื่นชมยินดี แต่เป็นการระลึกถึงคุณูปการที่พระคุณเจ้าได้ ดำรงฐานะ "นายชุมพาบาลผู้แสนดี" ที่ได้ทำงานทั้งชีวิตเพื่อความผาสุขของลูกๆทั้งหลาย "ลูกขอพรจากองค์พระเยซู ให้พ่อคนดีของลูกสุขใจ ก้าวเดินตามพระองค์ด้วยความมั่นใจ เป็นนายชุมพาบาลที่แสนดี" ณ ห้องประชุมศ.นพ.บุญสม มาร์ติน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Cr. ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม