fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรมพิเศษ หัวข้อ การบริหารความซื่อสัตย์ของพนักงาน

  • 5 ส.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดอบรมพิเศษ หัวข้อ การบริหารความซื่อสัตย์ของพนักงาน วิทยากรโดย ดร.ชูเกียรติ จากใจชนในวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 922 อาคารหว่านนาบุญ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์