fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

คริสตชนไทย รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน

  • 9 มิ.ย. 2559
  • Admin
  • SLC

     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้เข้าร่วมงานพิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรคิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2016 เวลา 09.09 -10.39 น.ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก