fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

แนวคิดซาเทียร์กับการอภิบาลสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่2

  • 25 พ.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

สถาบันซาเทียร์ ประเทศไทย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เริ่มต้นแล้ว รายวิชาแนวคิดซาเทียร์กับการอภิบาลสุขภาพ เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้นำแนวคิดซาเทียร์ในภาคทฤษฎี ลงสู่ภาคปฎิบัติในการเยี่ยมอภิบาลผู้ป่วย โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางด้านจิตใจ และเรียนรู้จักตัวเองผ่านกระบวนการอภิบาลผู้ป่วย รายวิชา 100001 แนวคิดซาเทียร์กับการอภิบาลสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่2 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม