fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชนาฎ วัฒนศิริ โอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

  • 4 มิ.ย. 2567
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ขอแสดงความยินดีกับ 

อาจารย์นุชนาฎ วัฒนศิริ

โอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติรับทราบการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ขอพระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์ นักบุญหลุยส์ โปรดประทานพระพร ให้ท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป