fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัด สำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 3

  • 9 พ.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

- Download เอกสารโครงการ
- Download จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร

1. รับสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยขอให้ใส่ ชื่อและนามสกุลของผู้สมัครเป็นภาษาไทยเท่านั้น

2. ผู้สมัครจะต้องโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 3 วันทำการ ภายหลังการสมัคร โดยรับโอนเฉพาะบัญชีออมทรัพย์ ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน และไม่รับการจ่ายผ่านบัตรเครดิต ถ้าภายใน 3 วันทำการไม่มีการจ่ายเงิน ระบบจะลบข้อมูลการสมัคร

3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ภายหลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 3 วันหลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงิน) ระบบจะให้รหัสเป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อเงินเข้าระบบและผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แผนกการเงินฯ แล้ว ระบบจะแสดงสถานะการจ่ายเงินของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถใช้รหัสที่ได้รับในการตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินได้ด้วยตัวเอง

4. เมื่อท่านได้ทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง E-mail: ptslc@hotmail.com

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ อ. อุษา ครุครรชิต โทรศัพท์เบอร์ 091-5072351

*หมายเหตุ

- ผู้สมัครออนไลน์ทุกท่าน ต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการหลังการลงทะเบียนออนไลน์

- ปิดระบบสมัครออนไลน์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

- หน่วยคะแนน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 17.3 คะแนน

- หากผู้สมัครชำระเงินภายหลังจาก 3 วันทำการ ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น