fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ.2567 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร รับจำนวนจำกัด!)

  • 29 มี.ค. 2567
  • คณะจิตวิทยา

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ.2567  คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางในครอบครัว ชุมชน และสังคม”

Upskill – Reskill เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม กรกฎาคม - ตุลาคม 67

คุณสมบัติ : ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (หากเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3-4

จะต้องศึกษาในสาขาจิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

> สมัครเลย <  
เรียนฟรีตลอดหลักสูตร รับจำนวนจำกัด

ติดต่อสอบถาม : คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
098-2570379 ต่อ 5404