fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย รอบ Quota /รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567

  • 27 มี.ค. 2567
  • SLC

ประกาศรายชื่อ


1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ Quota
2. รายชื่อสำรอง ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำรอง รอบ Quota
3. รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ รับตรง
4. รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย คณะจิตวิทยา รอบ Quota
5. รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย คณะกายภาพบำบัด รอบ Quota