fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ พิธีประสาทปริญญาบัตร/กำหนดการ/ข้อปฏิบัติสําหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

  • 31 ม.ค. 2567
  • SLC

ประชาสัมพันธ์  พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

 

  1. กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
  2. ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
  3. จุดสำหรับจองภาพบัณทิต