fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2567

  • 10 ม.ค. 2567
  • SLC

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2567


1.คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ Portfolio

2.คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ รับตรง

3.คณะจิตวิทยา รอบ Portfolio

4.คณะกายภาพบำบัด รอบ Portfolio