fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นายภุชงค์ เข็มเฉลิม นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท Nuad Thai Inspiration

  • 21 พ.ย. 2566
  • SLC

ขอแสดงความยินดีกับ นายภุชงค์ เข็มเฉลิม นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
ประเภท Nuad Thai Inspiration (นวดไทยผสมผสาน)ตัวแทนแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
(World Association Nuad Thai Championship 2023)
ชิงถ้วยรางวัลสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปา (World Association of Nuad Thai & Spa)
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยอีกครั้ง
"ถ้าไม่มีความฝัน ชีวิตก็ไม่มีความหมาย กล้าฝัน กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน"