fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะครูฯ

  • 10 พ.ย. 2566
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะครูฯ

หลักสูตรเสริมสร้างทักษะครูกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการในโรงเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะครูฯ < คลิก!!!   

ปฐมนิเทศ Online วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เริ่มอบรมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566