fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 18/2

  • 3 พ.ย. 2566
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 18/2

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (สำรอง)