fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และเพื่อระลึกถึงการจากไปครบ 2 ปี ของท่านอธิการอเดลา พิศุทธิ์สินธพ

  • 25 มี.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.15 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และเพื่อระลึกถึงการจากไปครบ 2 ปี ของท่านอธิการอเดลา พิศุทธิ์สินธพ ด้วยแบบอย่างที่เด่นชัดและงดงาม ของการดำเนินชีวิต ตามพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า “รักและรับใช้” ของท่านอธิการอเดลา พิศุทธิ์สินธพ เป็นเวลายาวนานในองค์การเซนต์หลุยส์ ณ วัดพระจิตเจ้า

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูภาพเพิ่มเติม