fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ร่วมจัดกิจกรรมและนำนักเรียนเข้าร่วมการอ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที พร้อมกันทั่วประเทศ

  • 6 ก.ย. 2566
  • SLC

21 กันยายน 2565 วันสันติภาพสากล 2565 (Peace Message and Silence for Peace on The International Day of Peace 2022)

End Racism. Build Peace : ยุติการเหยียดเชื้อชาติ สร้างสันติภาพ

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ของโรงเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ร่วมจัดกิจกรรมและนำนักเรียนเข้าร่วมการอ่านสารสันติภาพ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลาหลังเคารพธงชาติ