fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย

  • 9 มิ.ย. 2566
  • SLC

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2566

1. รายชื่อ : คณะพยาบาลศาสตร์

2. รายชื่อสำรอง : คณะพยาบาลศาสตร์

3. รายชื่อ : คณะจิตวิทยา

4. รายชื่อ : คณะกายภาพบำบัด