fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2566

  • 7 มิ.ย. 2566
  • SLC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2566

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา > คณะพยาบาลศาสตร์

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา > คณะจิตวิทยา

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา > คณะกายภาพบำบัด