fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2566

  • 2 มิ.ย. 2566
  • SLC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2566


1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ > คณะพยาบาลศาสตร์

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ > คณะจิตวิทยา

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ > คณะกายภาพบำบัด