fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

กิจกรรมจิตอาสาโดยศูนย์พัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมบำเพ็ญประโยชน์ SLC

  • 1 มี.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยศูนย์พัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมบำเพ็ญประโยชน์ SLC. ได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆและได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา