fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

อบรมพัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)

  • 8 มิ.ย. 2566
  • คณะพยาบาลศาสตร์

การอบรมพัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ขอเชิญชวนอสม. และผู้ดูแล
เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล
เพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารราชัยวิถี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สมัครได้ที่ *** ปิดรับสมัครแล้ว!!!
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด 80 ท่าน เท่านั้น