fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เจนวรรณธนะ เนื่องในโอกาส ดำรงตำแหน่งนายกสภากายภาพบำบัด ปี พ.ศ. 2566 - 2569

  • 1 มิ.ย. 2566
  • SLC

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เจนวรรณธนะ 

เนื่องในโอกาส ดำรงตำแหน่งนายกสภากายภาพบำบัด ปี พ.ศ. 2566 - 2569