fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษารอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2566

  • 29 พ.ค. 2566
  • SLC

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษารอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณะจิตวิทยา