fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN.) 9/1, 9/2, 9/3

  • 1 มี.ค. 2559
  • Admin
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN.) 9/1, 9/2, 9/3 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทางวิทยาลัยเซนต์หลุยส์จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยพยาบาล (PN.) ความสำเร็จย่อมเป็นของคนที่ใช้ความพยายาม “Congratulations” นะค่ะ
ภาพภายในวันงาน : Cr.คุณนัยนา มานิตย์ศิริกุล (พี่เปิ้ล) แผนก ศูนย์พัฒนานักศึกษา