fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

เปิดรับสมัคร > หลักสูตร เสริมสร้างทักษะครูกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการในโรงเรียน

  • 11 พ.ค. 2566
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 หลักสูตร เสริมสร้างทักษะครูกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการในโรงเรียน

ลิงค์สมัคร https://forms.gle/eAnaguKbioXzmcQ69

เรียนเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ ยกเว้นในเดือนตุลาคมมีเรียนวันธรรมดา สมัครและอบรมฟรี

เริ่มเรียน วันที่ 5 ส.ค. 66 ถึง 30 ต.ค. 66