fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

เปิดรับสมัคร > หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล Certificate Program for Nurses'aides / CareGivers

  • 11 พ.ค. 2566
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล Certificate Program for Nurses'aides / CareGivers 
**รับรองโดยสภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข**
ลิงค์สมัคร https://forms.gle/T5B6vfzRmyfBKjmf7 *ค่าสมัคร 200 บาท
เรียนและฝึกเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์  เริ่มเรียนวันที่ 29 ก.ค.66 ถึงวันที่ 27 เม.ย. 67

ค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร 49,500 บาท
- ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

เริ่มเรียนวันที่ 29 ก.ค. 66 ถึง วันที่ 3 ธ.ค. 66
มีค่าธรรมเนียมในการอบรมตลอดหลักสูตร 25,900 บาท