fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

กิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ ณ วัดเซนต์หลุยส์

  • 1 มี.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ ณ วัดเซนต์หลุยส์ เวลา 8:00-12:00 น.
Cr.BBam Chaya, John Bosco Omm