fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  • 12 ก.ค. 2566
  • SLC

รายชื่อนักศึกษาใหม่และเลขประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ Direct Admission 

> 1.ประกาศรายชื่อ 

> 2.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม 3/7/66) New


รอบรับตรง

> 1.ประกาศรายชื่อ

> 2.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

รอบ Quota

> 1.ประกาศรายชื่อ
 

รอบ PORTFOLIO

> 1.ประกาศรายชื่อ

คณะกายภาพบำบัด

รอบ Direct Admission 

> 1.ประกาศรายชื่อ New


รอบรับตรง

> 1.ประกาศรายชื่อ

> 2.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 3.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 4.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 5.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 6.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 7.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 8.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 9.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 10.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 11.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 12.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 13.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม 12/7/66) New


รอบ
Quota

> 1.ประกาศรายชื่อ

รอบPORTFOLIO

> 1.ประกาศรายชื่อ

 

คณะจิตวิทยา

รอบ Direct Admission 

> 1.ประกาศรายชื่อ New


รอบรับตรง

> 1.ประกาศรายชื่อ

> 2.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 3.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 4.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 5.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 6.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 7.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 8.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม 3/7/66) New

 
รอบ
PORTFOLIO

> 1.ประกาศรายชื่อ