fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  • 29 พ.ค. 2566
  • SLC

รายชื่อนักศึกษาใหม่และเลขประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาล

คณะกายภาพบำบัด

รอบรับตรง

> 1.ประกาศรายชื่อ

> 2.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 3.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 4.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 5.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม 25/5/66) New

> 6.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม 29/5/66) New

รอบQuota

> 1.ประกาศรายชื่อ (9/5/66) New

รอบPORTFOLIO

> 1.ประกาศรายชื่อ

 

คณะจิตวิทยา

รอบรับตรง

> 1.ประกาศรายชื่อ

> 2.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 3.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 4.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)

> 5.ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม 29/5/66) New

รอบPORTFOLIO

> 1.ประกาศรายชื่อ