fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่มเพ็ญสุขสันต์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รุ่น 2

  • 21 มี.ค. 2566
  • SLC

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่มเพ็ญสุขสันต์
ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รุ่น 2 สายธาร

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565