fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร ได้รับรางวัลนิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 75 ปี

  • 17 มี.ค. 2566
  • SLC

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร
อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ.2558-2563

ได้รับรางวัลนิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 75 ปี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าที่อุทิศตนเพื่อสังคมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์