fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการเพิ่มพูนความรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2565เรื่อง “Screening and Physical Therapy management in pre-hypertension”

  • 10 เม.ย. 2566
  • คณะกายภาพบำบัด

ด้วยคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จะจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2565
เรื่อง “
Screening and Physical Therapy management in pre-hypertension
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
ณ ห้อง 207 ชั้น 2 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์