fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

23 มีนาคม ของทุกปี รำลึกถึง ดร.สิวรี (เซอร์อาเดลา) พิศุทธิ์สินธพ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  • 27 ก.พ. 2566
  • Admin
  • SLC

23 มีนาคม ของทุกปี รำลึกถึง ดร.สิวรี (เซอร์อาเดลา) พิศุทธิ์สินธพ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ.2538-2544 และ พ.ศ.2552-2555 ผู้นำที่มีเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์แห่งอนาคต และมีค่านิยมแห่งการบริหารด้วยความรัก การรับใช้ด้วยความเอื้ออาทร