fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การจัดบริการวิชาการโครงการ "ปันความรู้...สู่ประชาชน" ของคลินิกกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!

  • 8 ก.พ. 2566
  • คณะกายภาพบำบัด

ประชาสัมพันธ์การจัดบริการวิชาการโครงการ "ปันความรู้...สู่ประชาชน" ของคลินิก

กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด