fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 17/2 กลุ่มวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2565

  • 8 ธ.ค. 2565
  • Admin
  • SLC

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 17/2 ปีการศึกษา 2565 สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยวิธีการ Line Video Call วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 17/2 กลุ่มวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

- ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์-ตรวจร่างกาย