fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพกายภาพบำบัด

  • 3 ก.พ. 2558
  • Admin
  • SLC

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยผลการประเมิน พบว่า คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับรองหลักสูตร และสถาบัน เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 จากสภากายภาพบำบัด