fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

อบรม “ปันความรู้...สู่ประชาชน”

  • 16 ก.ย. 2565
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

หัวข้อ

วัน เดือน ปี

เวลา

Link เพื่อลงทะเบียน

ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรให้ปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

10.00-11.30 น.

https://forms.gle/8hh7FzvQXkNC8DPN9

แน่ใจเหรอ ว่าเธอเข่าเสื่อม

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2565

13.00-15.00 น.

https://forms.gle/R3q4216gdzZjRmuR6

ก่อนป่วย ด้วยวิธีการประเมินทางกายภาพบำบัด

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

10.00-11.30 น.

https://forms.gle/jv2CfFY3yXmcviG69

ลาก่อน ไหล่ห่อ คอยื่น

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

13.00-15.00 น.

https://forms.gle/twwTiHZh2EoyqFnF6

ฟิตปอด ให้ปัง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

10.00-11.30 น.

https://forms.gle/9pmDQPJfw8iFipy67

ออกกำลังกายสมองในวัยเก๋า

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

13.30-15.00 น.

https://forms.gle/EP7PRjeixtxZshdAA