fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษดา รุ่งอารีย์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

  • 2 ก.พ. 2559
  • Admin
  • SLC

ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษดา รุ่งอารีย์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นเพชรเจียระไน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ในหัวข้อ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และจะเข้ารับรางวัลในการประชุมกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น