fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

รอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

  • 14 ก.ย. 2565
  • Admin
  • คณะพยาบาลศาสตร์

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กรมการแพทย์ โดยภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีศักยภาพและทักษาในการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยอบรมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 7 พฤษจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.lerdsin.go.th หรือ https://shorturl.at/afhW7