fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  • 11 ส.ค. 2565
  • SLC

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา และคณะกายภาพบำบัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ในพื้นที่เขตสาทร ร่วมกับสำนักงานเขตสาทร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม 2565