fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

Invitation to attend Lymph Drainage Therapy LDT1 ,LCFS-SM and BR Workshop

  • 20 ก.ย. 2565
  • คณะกายภาพบำบัด

Invitation letter Eng Invitation letter Thai

 

LDT1 Course LCFS-SM Course BR Course

 

LDT Workshop Details

 

Apply

 

 

 

1. รหัสกิจกรรม 1011896 ซึ่งได้รับคะแนน 24 PTCEU โครงการอบรม เรื่อง "Lymph Drainage Therapy 1: Fluid Dynamics - Lymphatic Pathways - Anatomical Integrity" ในวันที่ 12-15 ตุลาคม 2565

2. รหัสกิจกรรม 1011897 ซึ่งได้รับคะแนน 18 PTCEU โครงการอบรม เรื่อง "LDT Applications to Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia, MS & Chronic Neuroinflammations" ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565

3. รหัสกิจกรรม 1011898 ซึ่งได้รับคะแนน 18 PTCEU โครงการอบรม เรื่อง "Brain Therapy for Neonatal Reflexes & General Reflexes in Adults and Children" ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565

 

เอกสาร