fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  • 3 ม.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ทางวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยบย้ายถิ่น จ.สมุทรสาคร