fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

  • 1 ก.ค. 2565
  • SLC

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (Update 1-7-2565)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะกายภาพบำบัด รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (Update 29-6-2565)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะจิตวิทยา รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (Update 29-6-2565)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะกายภาพบำบัด รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (Update 24-6-2565)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะจิตวิทยา รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (Update 21-6-2656)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะจิตวิทยา รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะกายภาพบำบัด รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565