fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสพระคริสตสมภพ

  • 18 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสพระคริสตสมภพ โดยในช่วงเช้า มีพิธีมิสซา ณ ห้องประชุมฟรังซิส ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมิสซา ทางวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จัดซุ้มกิจกรรมของทางคณะวิชา,บุคลากร และนักศึกษา เพื่อร่วมสนุก และจับฉลากของรางวัลอีกมากมาย รูปภาพเพิ่มเติม